www.gmg.cat
www.implica.eu
Català / Castellano

Urbanisme

Pla Director d’Equipaments i Espais Municipals de Terrassa

Publicat per gmg
| el 23 novembre 2023

A partir de l’inventari i diagnosi sobre els equipaments i espais municipals del municipi elaborat pel Departament de geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, l’ajuntament de Terrassa va encarregar a GMG la redacció del document de propostes i pla d’acció del Pla director d’equipaments. El Pla és una eina de planificació i proposa una […]

Envia un comentari

S’aprova la Modificació puntual del POUM de Terrassa relativa a la regulació de les reserves mínimes d’aparcament en HPO

Publicat per gmg
| el 23 novembre 2023

El passat 19 d’octubre de 2023, es va publicar l’aprovació definitiva de la Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal de Terrassa relativa a la regulació de les reserves mínimes d’aparcament per a les promocions destinades a habitatge protegit en règim de lloguer i sistema d’allotjament dotacional, redactada per l’equip de GMG per encàrrec de […]

Envia un comentari

Estratègies per a la rehabilitació del nucli antic de Cardona

Publicat per gmg
| el 20 juliol 2023

Aquest mes de juliol GMG ha lliurat, per encàrrec de la Diputació de Barcelona, l’estudi d’estratègies per a la rehabilitació del parc residencial del nucli antic de Cardona i les alternatives d’actuació en el cas d’una illa central d’aquest barri amb una problemàtica molt específica. Per a la primera fase d’anàlisi i diagnosi es va […]

Envia un comentari

Finalitza la gestió urbanística del polígon d’actuació PAU13 de Vic

Publicat per gmg
| el 20 juliol 2023

Aquest mes de juny es va inscriure al Registre de la Propietat el projecte de reparcel·lació del Polígon d’actuació PAU13 “Carretera de Roda, 1” de Vic, últim pas en la gestió urbanística iniciada fa dos anys, que permetrà començar l’execució de les obres d’urbanització. El projecte d’urbanització d’aquest àmbit, encarregat a GMG i realitzat amb […]

Envia un comentari

Aprovació inicial de la Modificació del Projecte d’urbanització i del Projecte de reparcel·lació del Vapor Cortés, a Terrassa

Publicat per gmg
| el 20 juliol 2023

El passat mes de juny, l’Ajuntament de Terrassa va aprovar inicialment la modificació del Projecte d’Urbanització del Polígon I del Sector Vapor Cortés de Terrassa. Al mateix temps també es va aprovar inicialment la modificació del Projecte de Reparcel·lació. Aquestes dues fites donen un impuls definitiu a la transformació d’un espai central de la ciutat […]

Envia un comentari

Estudi de la xarxa de camins del Parc Natural de la Serra de Collserola

Publicat per gmg
| el 30 març 2023

El Parc Natural de la Serra de Collserola és l’espai natural més extens de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquesta particularitat, juntament amb un important increment de les activitats lúdico-esportives i les restriccions de mobilitat causades per la situació sanitària de la COVID-19, ha provocat un ús sobrefreqüentat i descontrolat d’aquest àmbit (6,4 milions de visites […]

Envia un comentari

GMG col·labora amb l’Escola Sert del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

Publicat per gmg
| el 30 març 2023

El passat 22 de març, la Maria Bonet i en Joan Badia, de GMG, van realitzar una ponència a Girona sobre el Pla territorial sectorial de l’habitatge i els Plans locals d’habitatge, en el marc del “Curs per a arquitectes municipals de petits municipis 2022-2023”, organitzat per l’Escola Sert i l’Agrupació d’arquitectes al servei de […]

Envia un comentari

En redacció els Plans locals d’habitatge de Sant Celoni, Sant Quirze del Vallès i Reus

Publicat per gmg
| el 24 novembre 2022

L´habitatge és un element clau de la política municipal i molts ajuntaments estan actualitzant el seu Pla local d’habitatge o bé n’inicien un de nou amb la voluntat de donar resposta a la necessitat d’accés a l’habitatge o bé de manteniment i adequació d’aquest. Des de GMG estem redactant els Plans locals d’habitatge de Sant […]

Envia un comentari