www.gmg.cat
www.implica.eu
Català / Castellano

Urbanisme

Redacció dels Plans locals d’habitatge de Terrassa i de Sabadell

Publicat per gmg
| el 3 desembre 2018

GMG està redactant actualment els Plans locals d’habitatge (PLH) de Terrassa i de Sabadell amb la finalitat de, a partir d’una anàlisi i diagnosi prèvia, definir les polítiques locals d’habitatge pels propers sis anys (2019-2024). EL PLH conté una part analítica en que s’aprofundeix a partir de dades quantitatives en les problemàtiques més rellevants que […]

Envia un comentari

Informes finals dels Plans de Barris

Publicat per gmg
| el 19 juliol 2018

La Llei de Barris va aportar un canvi en la planificació urbanística pel fet d’incorporar polítiques transversals en la regeneració urbana i ha suposat un revulsiu pels barris més deprimits o amb més desigualtats de les ciutats catalanes. D’acord amb la Llei 2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció […]

Envia un comentari

GMG col·labora en el curs de gestió urbanística organitzat per la Diputació de Barcelona

Publicat per gmg
| el 19 juliol 2018

Un any més, la Diputació de Barcelona va organitzar el curs “Gestió urbanística: marc normatiu i principis bàsics d’actuació” adreçat a tècnics municipals, que es va celebrar durant el mes de Juny al recinte de l’Escola Industrial de Barcelona. Els continguts del curs i realització de les ponències van ser a càrrec de Pablo Molina, […]

Envia un comentari

Modificació del POUM de Matadepera en el sector Can Torrella – Sant Llorenç dels Pins

Publicat per gmg
| el 22 març 2018

El passat 27 de novembre el Ple de l’Ajuntament de Matadepera va aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal en l’àmbit de Can Torrella – Sant Llorenç dels Pins, redactada per GMG. Es tracta d’un sector discontinu delimitat pel POUM vigent que preveia concentrar tot l’aprofitament urbanístic en un dels àmbits (unes […]

Envia un comentari

Polítiques locals d’habitatge: Avanç del Pla local d’habitatge de Celrà

Publicat per gmg
| el 22 març 2018

El passat mes de gener, GMG va lliurar a l’Ajuntament de Celrà l’Estudi de necessitats d’habitatge del municipi, una anàlisi i diagnosi en matèria d’habitatge equivalent a l’Avanç del Pla local d’habitatge. Celrà, municipi de 5.376 habitants, es troba al costat de Girona i va experimentar un creixement poblacional i d’habitatges entre el 2004 i […]

Envia un comentari

Diagnosi i estratègies de l’actuació urbanística

Publicat per gmg
| el 16 novembre 2017

En el camp de l’urbanisme l’anàlisi i diagnosi prèvies i la definició d’una estratègia de desenvolupament encertada són molt importants per garantir un bon resultat en la transformació d’un àmbit. Propostes molt interessants des del punt de vista de l’ordenació urbanística han fracassat o han quedat encallades per no haver plantejat una estratègia correcta pel […]

Envia un comentari

Memòria social de l’ARE Montesa

Publicat per gmg
| el 16 novembre 2017

La junta de propietaris va encarregar a GMG la redacció de la memòria social de la Modificació del Pla director urbanístic de les Àrees Residencials Estratègiques del Baix Llobregat en relació a l’Àrea residencial estratègica (ARE) de Montesa. L’àmbit de la modificació, situat al sud del terme d’Esplugues de Llobregat, en contacte amb Cornellà i […]

Envia un comentari

Intervenció a l’espai públic del Vapor Gran de Terrassa

Publicat per gmg
| el 29 juny 2017

El sector del Vapor Gran és una àrea de transformació urbana de Terrassa on l’antic ús industrial va ser substituït pel d’habitatge, espai públic, i altres usos. No obstant, tot i la seva ubicació molt cèntrica, mai va acabar de tenir l’activitat esperada a nivell comercial i de l’espai lliure. Davant d’això l’Ajuntament va emprendre […]

Envia un comentari