www.gmg.cat
www.implica.eu
Català / Castellano

abril2022

Finalitzem les obres de la Llar Fundació

Publicat per gmg
| el 7 abril 2022

L’any 2016, GMG va guanyar el concurs d’idees convocat per la Fundació de l’Antiga Caixa Terrassa per abordar un ambiciós projecte de remodelació, ampliació i rehabilitació energètica de l’edifici de LaFACT Gent Gran, anteriorment conegut com La Llar de l’Ancianitat; la residència per a gent gran construïda per l’Obra Social de la Caixa d’Estalvis de […]

Envia un comentari

Aprovació definitiva de la Modificació del Pla de millora urbana “Vapor Cortès” de Terrassa

Publicat per gmg
| el 7 abril 2022

El passat 3 de març es va publicar al DOGC l’aprovació definitiva de la Modificació del Pla de millora urbana del sector “Vapor Cortès” de Terrassa. El nou pla, redactat per GMG, ha de permetre iniciar el desenvolupament del sector, aturat des de la crisi immobiliària del 2007 com a conseqüència de que la caiguda […]

Envia un comentari

Regulació urbanística de la implantació d’instal·lacions d’energies renovables

Publicat per gmg
| el 7 abril 2022

Darrerament molts ajuntaments de Catalunya s’estan plantejant com regular la implantació d’instal·lacions d’energies renovables en el sòl no urbanitzable en el seu terme municipal. És evident que la necessitat urgent d’incrementar l’ús d’energies renovables és indiscutible avui en dia per intentar assolir els objectius ambientals consensuats a nivell mundial per frenar el canvi climàtic. No […]

Envia un comentari

GMG col·labora en un estudi sobre la connectivitat de les grans ciutats europees amb el seu entorn natural

Publicat per gmg
| el 7 abril 2022

El grup de recerca INTERFASE del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma, en el marc d’un projecte europeu de l’Agència Europea del Medi Ambient (AEMA), va establir uns indicadors per a caracteritzar la infraestructura verda de les ciutats europees de més de 100.000 habitants i de la seva àrea periurbana. De les 37 localitats […]

Envia un comentari

Nou impuls a la promoció d’habitatge protegit

Publicat per gmg
| el 7 abril 2022

El passat mes d’octubre es va aprovar el Reial Decret 853/2021 pel que es regulen els Programes d’Ajudes en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Fons Next Generation). El programa 6 d’aquest RD regula els ajuts a la promoció d’habitatges en lloguer social en edificis energèticament eficients. […]

Envia un comentari