www.gmg.cat
www.implica.eu
Català / Castellano

Urbanisme

Memòria social de l’ARE Montesa

Publicat per gmg
| el 16 novembre 2017

La junta de propietaris va encarregar a GMG la redacció de la memòria social de la Modificació del Pla director urbanístic de les Àrees Residencials Estratègiques del Baix Llobregat en relació a l’Àrea residencial estratègica (ARE) de Montesa. L’àmbit de la modificació, situat al sud del terme d’Esplugues de Llobregat, en contacte amb Cornellà i […]

Envia un comentari

Intervenció a l’espai públic del Vapor Gran de Terrassa

Publicat per gmg
| el 29 juny 2017

El sector del Vapor Gran és una àrea de transformació urbana de Terrassa on l’antic ús industrial va ser substituït pel d’habitatge, espai públic, i altres usos. No obstant, tot i la seva ubicació molt cèntrica, mai va acabar de tenir l’activitat esperada a nivell comercial i de l’espai lliure. Davant d’això l’Ajuntament va emprendre […]

Envia un comentari

Pla director d’equipaments d’Olivella

Publicat per gmg
| el 6 març 2017

Olivella és un municipi d’uns 3.500 habitants format majoritàriament per un extens teixit d’urbanitzacions de baixa densitat que configuren un continu urbà separat del petit nucli antic, on hi viuen menys de 30 persones. En el marc de la revisió del planejament urbanístic, aquesta singular configuració porta a l’Ajuntament a plantejar-se quina ha de ser […]

Envia un comentari

Catàleg d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics a la comarca del Garraf

Publicat per gmg
| el 6 març 2017

A Catalunya el procés d’expansió de la ciutat de baixa densitat es va iniciar a partir dels anys seixanta amb la construcció d’urbanitzacions residencials, algunes sense legalitzar inicialment, principalment a l’entorn de l’àrea metropolitana de Barcelona. Amb l’arribada dels ajuntaments democràtics i les noves normatives de planejament urbanístic dels anys vuitanta, part de les urbanitzacions […]

Envia un comentari

Ponència sobre els equipaments en la planificació urbana

Publicat per gmg
| el 8 novembre 2016

El passat 27 d’octubre GMG va participar en la ponència “Els equipaments en la planificació urbana. Els plans directors d’equipaments”, dintre de la sessió dedicada a “Treballs sectorials associats a la planificació i gestió urbanística”. La jornada s’emmarca en el seminari d’Actualització Urbanística 2016 organitzat per la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, de […]

Envia un comentari

Comença la remodelació d’Heron City Barcelona

Publicat per gmg
| el 15 juliol 2016

S’han iniciat les obres de reforma d’Heron City de Barcelona, segons projecte elaborat per L35 Arquitectos, empresa especialitzada en el disseny i execució de centres comercials i lúdics a nivell internacional amb qui GMG col·labora habitualment en temes urbanístics. Per permetre la transformació d’aquest centre lúdic i recreatiu ha estat necessària prèviament la formulació d’un […]

Envia un comentari

Aprovació de l’avanç de POUM de Sant Martí d’Albars

Publicat per gmg
| el 15 juliol 2016

L’Avanç del Pla d’ordenació urbanística municipal de Sant Martí d’Albars va ser aprovat el passat 26 de maig de 2016 pel Ple de l’Ajuntament i posteriorment exposat al Públic. L’Avanç de POUM ha estat redactat per la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració de GMG. L’aprovació […]

Envia un comentari

Modificació del POUM de Terrassa en l’àmbit del polígon “carrer de l’Anoia”

Publicat per gmg
| el 27 abril 2016

El desajust entre les previsions del planejament urbanístic –invariables des del moment que s’aprova el pla- i la realitat, que canvia constantment, és un tema habitual en els debats urbanístics, i més en el context d’aquests darrers anys. És una qüestió fonamental que s’ha plantejat també de cara a la futura Llei de Territori. La […]

Envia un comentari