www.gmg.cat
www.implica.eu
Català / Castellano

març2015

GMG signa un nou conveni de col•laboració a Nicaragua

Publicat per gmg
| el 26 març 2015

GMG i el Consell Nacional d’Universitats de Nicaragua (CNU), han signat un conveni de col·laboració, amb l’objectiu de fer els primers passos per convertir el model d’estalvi energètic implantat a la Universitat Nacional Agrària (UNA), en un model per a tots els centres universitaris públics i privats del país. A partir dels excel·lents resultats obtinguts […]

Envia un comentari

Finalitzada la rehabilitació de façana d’un bloc plurifamiliar de 66 habitatges a Terrassa

Publicat per gmg
| el 26 març 2015

GMG ha finalitzat la rehabilitació de les façanes d’un edifici de 66 habitatges a l’avinguda 22 de juliol de Terrassa, administrat per Seproin Finques. GMG va plantejar el projecte contemplant diferents opcions i nivells d’actuació en els aparcaments, les cobertes i les façanes, que anaven des de la rehabilitació convencional fins a l’energètica, calculant fins […]

Envia un comentari

Aprovació definitiva de la modificació puntual del PGM per a l’ampliació de La Maquinista

Publicat per gmg
| el 26 març 2015

El passat 21 de gener de 2015 la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona va aprovar definitivament la Modificació del Pla General Metropolità que permetrà l’ampliació de l’àmbit de La Maquinista. La Modificació abasta l’àmbit comprès entre l’actual centre comercial i el carrer Ferran Junoy, paral·lel a les vies del ferrocarril, que actualment es destina […]

Envia un comentari

Primer hivern superat amb baix consum energètic en una casa unifamiliar a Matadepera.

Publicat per gmg
| el 26 març 2015

L’habitatge unifamiliar que GMG va finalitzar l’any 2014 a Matadepera (Vallès Occidental) ha donat molt bons resultats de consums energètics durant el seu primer hivern, malgrat que aquest any s’han registrat temperatures mitjanes inferiors a les habituals. L’habitatge aïllat de 240m2 útils, construït amb l’empresa constructora Rogeli Tena, el vam projectar per tenir una alta […]

Envia un comentari

Gestió urbanística per SOLVIA

Publicat per gmg
| el 26 març 2015

Des de fa més d’un any IMPLICA-GMG ha anat consolidant un nou projecte de col·laboració amb SOLVIA consistent en realitzar el seguiment i gestió d’un conjunt d’actius immobiliaris de Banc Sabadell i altres societats vinculades a aquesta entitat financera. El projecte va néixer a finals de 2013, amb una cartera d’actius de sòl en desenvolupament, […]

Envia un comentari

SAREB i el projecte IBERO

Publicat per gmg
| el 26 març 2015

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, SA –SAREB- es va constituir a finals de l’exercici 2012 amb l’objectiu d’absorbir la majoria dels préstecs vinculats amb el sector immobiliari i els actius immobiliaris adjudicats procedents tots d’una sèrie d’entitats financeres espanyoles. En el mateix moment de l’adquisició d’aquests actius, SAREB va […]

Envia un comentari

Mario Blasco assumeix la presidencia de l’apGA.

Publicat per gmg
| el 26 març 2015

El passat mes de novembre en Mario Blasco va assumir la Presidència de l’Asociación Profesional de Gestión de Adjudicados (apGA), encapçalant una candidatura formada per en Jorge Zanoletty como Vice-President, Angel Cardo com a Secretari i Alberto Murcia com a Vocal. Els objectius bàsics de l’apGA es centren en la formació i reciclatge professional; la […]

Envia un comentari