www.gmg.cat
www.implica.eu
Català / Castellano

maig2012

Finalitzen les obres d’un bloc de 16 habitatges projectat per GMG al sector Fupar-Fira de Terrassa

Publicat per gmg
| el 29 maig 2012

Ha finalitzat la construcció d’un bloc d’habitatges al carrer Amadeu de Savoia, de Terrassa, amb front a la nova plaça de la Cooperativa. Es tracta del primer bloc d’habitatges del polígon d’actuació PA-FUP01 FUPAR-FIRA, àrea de tranformació urbana on els antics edificis industrials han estat substituïts per sòl residencial i espai lliure públic. GMG Plans i Projectes, que ha assumit la […]

Envia un comentari

Aprovació inicial del POUM de Santa Maria de Martorelles

Publicat per gmg
| el 25 maig 2012

El passat dia 20 de març, el Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles va aprovar inicialment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, redactat conjuntament per GMG i DOPEC. Aquest nou pla respon a la voluntat majoritària dels habitants del municipi i del govern municipal de limitar el creixement del poble, evitant la urbanització extensiva […]

Envia un comentari

GMG ha realitzat 8 auditories energètiques a equipaments de Barberà del Vallès

Publicat per gmg
| el 25 maig 2012

GMG, en col·laboració amb TECNO-ENERGY S.L., ha realitzat 8 auditories energètiques i integrals a equipaments del municipi de Barberà del Vallès. Dins la convocatòria de l’ICAEN pel foment de l’estalvi i l’eficiència energètica, i dins del procés que està desenvolupant l’Ajuntament de Barberà del Vallès per tal que els seus equipaments siguin sostenibles, s’ha realitzat […]

Envia un comentari

IMPLICA participa en la constitució de l’Asociación Profesional de Gestión de Adjudicados

Publicat per gmg
| el 25 maig 2012

El passat mes de desembre es va constituir a Madrid, l’Asociación Profesional de Gestión de Adjudicados (apGA), entitat sense afany de lucre que té com objectiu principal augmentar la transparència i fomentar l’estudi de solucions en el sector dels immobles adjudicats, així com implementar les millors pràctiques i contribuir a la millora dels negocis relacionats […]

Envia un comentari

Modificació del Pla parcial de Can Colomer-Torrent Mitger, de Terrassa

Publicat per gmg
| el 25 maig 2012

L’Ajuntament de Terrassa, en data 30 de març, va aprovar definitivament una Modificació del Pla parcial de Can Colomer-Torrent Mitger, encaminada a fer més viable l’execució d’aquest sector. En aquest sentit, la proposta -redactada per GMG Plans i Projectes- busca adaptar el Pla parcial a l’actual context econòmic i social, plantejant una execució del sector […]

Envia un comentari

GMG exposa els primers resultats de l’estudi socioeconòmic del POUM de Castellar del Vallès

Publicat per gmg
| el 24 maig 2012

GMG gestió i participació va participar juntament amb l’equip redactor del planejament urbanístic JornetLlopPastor i Igremap, enginyeria encarregada de redactar la memòria ambiental, a la segona sessió de participació de la comissió d’experts i professionals del POUM de Castellar del Vallès. GMG va exposar els primers resultats de l’estudi socioeconòmic del municipi que ha de […]

Envia un comentari