www.gmg.cat
www.implica.eu
Català / Castellano

Gestió i participació

Pla Director d’Equipaments i Espais Municipals de Terrassa

Publicat per gmg
| el 23 novembre 2023

A partir de l’inventari i diagnosi sobre els equipaments i espais municipals del municipi elaborat pel Departament de geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, l’ajuntament de Terrassa va encarregar a GMG la redacció del document de propostes i pla d’acció del Pla director d’equipaments. El Pla és una eina de planificació i proposa una […]

Envia un comentari

Estratègies per a la rehabilitació del nucli antic de Cardona

Publicat per gmg
| el 20 juliol 2023

Aquest mes de juliol GMG ha lliurat, per encàrrec de la Diputació de Barcelona, l’estudi d’estratègies per a la rehabilitació del parc residencial del nucli antic de Cardona i les alternatives d’actuació en el cas d’una illa central d’aquest barri amb una problemàtica molt específica. Per a la primera fase d’anàlisi i diagnosi es va […]

Envia un comentari

En redacció els Plans locals d’habitatge de Sant Celoni, Sant Quirze del Vallès i Reus

Publicat per gmg
| el 24 novembre 2022

L´habitatge és un element clau de la política municipal i molts ajuntaments estan actualitzant el seu Pla local d’habitatge o bé n’inicien un de nou amb la voluntat de donar resposta a la necessitat d’accés a l’habitatge o bé de manteniment i adequació d’aquest. Des de GMG estem redactant els Plans locals d’habitatge de Sant […]

Envia un comentari

GMG presenta la Modificació del PMU Vapor Cortès a l’Àgora d’Urbanisme

Publicat per gmg
| el 24 novembre 2022

El passat 15 de novembre es va celebrar la 4a edició de l’Àgora d’Urbanisme, jornada organitzada a partir d’un conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, l’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes de Catalunya (AAUC) i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) per compartir el planejament urbanístic més rellevant aprovat per les Comissions territorials […]

Envia un comentari

Aprovació definitiva de la Modificació del Pla de millora urbana “Vapor Cortès” de Terrassa

Publicat per gmg
| el 7 abril 2022

El passat 3 de març es va publicar al DOGC l’aprovació definitiva de la Modificació del Pla de millora urbana del sector “Vapor Cortès” de Terrassa. El nou pla, redactat per GMG, ha de permetre iniciar el desenvolupament del sector, aturat des de la crisi immobiliària del 2007 com a conseqüència de que la caiguda […]

Envia un comentari

Regulació urbanística de la implantació d’instal·lacions d’energies renovables

Publicat per gmg
| el 7 abril 2022

Darrerament molts ajuntaments de Catalunya s’estan plantejant com regular la implantació d’instal·lacions d’energies renovables en el sòl no urbanitzable en el seu terme municipal. És evident que la necessitat urgent d’incrementar l’ús d’energies renovables és indiscutible avui en dia per intentar assolir els objectius ambientals consensuats a nivell mundial per frenar el canvi climàtic. No […]

Envia un comentari

GMG col·labora en un estudi sobre la connectivitat de les grans ciutats europees amb el seu entorn natural

Publicat per gmg
| el 7 abril 2022

El grup de recerca INTERFASE del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma, en el marc d’un projecte europeu de l’Agència Europea del Medi Ambient (AEMA), va establir uns indicadors per a caracteritzar la infraestructura verda de les ciutats europees de més de 100.000 habitants i de la seva àrea periurbana. De les 37 localitats […]

Envia un comentari

Estratègies per a la mobilització d’habitatges buits a la comarca de l’Alt Penedès

Publicat per gmg
| el 18 novembre 2021

El problema de la dificultat d’accés a l’habitatge per bona part de la població, junt a l’existència d’un gran nombre d’habitatges buits, crea una contradicció que resumeix molt bé aquella coneguda frase “això no s’entén… tanta gent sense casa, tantes cases sense gent”. Davant d’aquesta situació, i amb la voluntat de garantir el dret a […]

Envia un comentari