www.gmg.cat
www.implica.eu
Català / Castellano

novembre2014

GMG presenta els resultats del projecte de cooperació en eficiència energètica a Nicaragua

Publicat per gmg
| el 5 novembre 2014

Aquest mes d’octubre hem tornat a Nicaragua per exposar els resultats del projecte sobre eficiència energètica que GMG ha realitzat en dos edificis del campus universitari de la Universitat Nacional Agrària. El projecte, iniciat el passat més d’abril en col·laboració amb el consultor internacional Dr. Raül Lira, ha consistit en una auditoria energètica dels dos […]

Envia un comentari

El Pla de millora urbana del Centre Comercial Glòries s’aprova definitivament

Publicat per gmg
| el 5 novembre 2014

El passat 19 de setembre va entrar en vigor el Pla de millora urbana del Centre Comercial Glòries, a Barcelona, redactat per GMG en col·laboració amb L35. Aquest pla desenvolupa la Modificació del Pla General Metropolità aprovada l’any passat. L’objecte del treball és definir l’ordenació volumètrica de l’edificació de l’àmbit, regular l’ordenació de façanes i […]

Envia un comentari

GMG entrega el projecte del Nou Camp Municipal d’Hoquei de Matadepera

Publicat per gmg
| el 5 novembre 2014

El passat mes de juliol, GMG va entregar a l’Ajuntament de Matadepera el projecte del nou camp municipal d’hoquei. El nou equipament està situat a l’Avinguda Mas Sot, completant l’àrea esportiva formada pel camp de futbol municipal. GMG, amb la col·laboració dels diferents tècnics municipals, ha redactat el projecte considerant diferents paràmetres de sostenibilitat. D’aquesta […]

Envia un comentari

IMPLICA finalitza un bloc d’habitatges a El Prat de Llobregat

Publicat per gmg
| el 5 novembre 2014

SAREB va delegar a IMPLICA la gestió per a la finalització d’una promoció d’habitatges a El Prat de Llobregat. IMPLICA va desenvolupar l’informe Due Diligence per determinar l’estat real de l’edifici amb l’objectiu de poder comercialitzar adequadament tots els departaments. Els treballs pendents es van licitar i es va adjudicar a ALDACAR l’execució dels mateixos. […]

Envia un comentari

Estudi de la xarxa d’equipaments de Martorell

Publicat per gmg
| el 5 novembre 2014

El passat mes de juliol GMG va lliurar a l’Ajuntament de Martorell, amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona, l’Estudi de necessitats de la xarxa d’equipaments per a la redacció del POUM, que es troba en fase de revisió. L’objectiu és incloure al nou planejament general les determinacions sorgides en aquest estudi i […]

Envia un comentari