www.gmg.cat
www.implica.eu
Català / Castellano

març2020

Funcionament de GMG davant la situació provocada pel COVID-19

Publicat per gmg
| el 23 març 2020

Davant l’excepcional situació actual provocada pel coronavirus (COVID-19), a GMG hem pres una sèrie de mesures amb l’objectiu de poder continuar oferint-vos els nostres serveis, preservar la salut dels nostres professionals, i contenir la propagació de la malaltia. Amb aquesta finalitat, hem iniciat les següents accions: – Tot l’equip de GMG continuem mantenint l’activitat mitjançant […]

Envia un comentari

Rehabilitació energètica integral d’un edifici al centre de Terrassa

Publicat per gmg
| el 23 març 2020

El passat mes de gener GMG va entregar les obres finalitzades de rehabilitació energètica integral d’un edifici d’habitatges amb un local d’oficines al carrer Arquímedes 58, al centre de Terrassa. Hem fet el buidat de tot l’edifici mantenint únicament la seva estructura consistent en parets de càrrega, forjats de biguetes metàl·liques i revoltons de volta […]

Envia un comentari

El PLH, eina estratègica clau en la planificació de les polítiques d’habitatge

Publicat per gmg
| el 23 març 2020

El Pla local d’habitatge (PLH) és l’instrument bàsic per definir l’estratègia de cada municipi de cara a garantir el dret a l’habitatge dels ciutadans. Encara que aparentment pugui semblar que els problemes sempre son els mateixos (les dificultats d’accés dels joves, els desnonaments…) en realitat les peculiaritats de cada municipi són molt diferents i les […]

Envia un comentari

Modificacions puntuals del planejament general a Collbató i Les Franqueses del Vallès

Publicat per gmg
| el 23 març 2020

Al llarg dels darrers mesos l’equip de GMG ha redactat diverses modificacions puntuals de planejament general: una a Les Franqueses del Vallès, per poder ampliar un equipament esportiu municipal, i dues més a Collbató, per adequar el sistema d’equipaments públics i per ajustar els paràmetres urbanístics de la zona industrial a les necessitats actuals. La […]

Envia un comentari