www.gmg.cat
www.implica.eu
Català / Castellano

novembre2016

“Edifici Progrés”, l’edifici d’habitatges més eficient de Terrassa?

Publicat per gmg
| el 8 novembre 2016

El passat mes de setembre, GMG ha finalitzat les obres de reforma i rehabilitació energètica d’un edifici plurifamiliar al carrer Antoninus Pius, al centre Terrassa, promogut per BASE i VIDAL GOMÀ que han donat el nom comercial de PROGRÉS a la seva promoció. L’edifici, construït durant la dècada dels anys setanta, ha estat objecte d’una […]

Envia un comentari

El Pla local d’habitatge de Manresa

Publicat per gmg
| el 8 novembre 2016

L’Ajuntament de Manresa ha iniciat la formulació d’un nou Pla local d’habitatge per al període 2017-2022, per repensar les seves polítiques d’habitatge. GMG, per encàrrec de la Diputació de Barcelona, és l’equip redactor d’aquest nou Pla, actualment en fase de diagnosi. La situació de l’habitatge a Manresa ve caracteritzada per l’escassetat d’oferta d’obra nova i […]

Envia un comentari

Vapor Cortès: la viabilitat de les actuacions urbanístiques

Publicat per gmg
| el 8 novembre 2016

L’equip de GMG-IMPLICA ha rebut l’encàrrec per part de la Junta de compensació del sector Vapor Cortès de Terrassa de realitzar un estudi per viabilitzar el desenvolupament d’aquesta àrea central de millora urbana, que tot i tenir totes les figures de planejament i gestió urbanística aprovades, no ha iniciat la seva transformació. La darrera crisi […]

Envia un comentari

GMG conclou la segona etapa del procès d’adequació de les instal•lacions elèctriques dels centres d’atenció primària gestionats per l’ICS

Publicat per gmg
| el 8 novembre 2016

L’Institut Català de la Salut (ICS) ha tornat a confiar en GMG per al desenvolupament de la segona fase del procés d’adequació física i documental dels Centres d’Atenció Primària de Barcelona. En aquesta ocasió l’equip tècnic de GMG ha realitzat, com en la primera fase, els projectes tècnics, però addicionalment ha gestionat directament amb les […]

Envia un comentari

Ponència sobre els equipaments en la planificació urbana

Publicat per gmg
| el 8 novembre 2016

El passat 27 d’octubre GMG va participar en la ponència “Els equipaments en la planificació urbana. Els plans directors d’equipaments”, dintre de la sessió dedicada a “Treballs sectorials associats a la planificació i gestió urbanística”. La jornada s’emmarca en el seminari d’Actualització Urbanística 2016 organitzat per la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, de […]

Envia un comentari