www.gmg.cat
www.implica.eu
Català / Castellano

juliol2013

GMG participa en la presentació del Pla Impulsa al COAC

Publicat per gmg
| el 30 juliol 2013

El 18 de juliol a les 6 de la tarda va tenir lloc, a la sala d’actes del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), una trobada en que els diferents participants del Pla Impulsa, iniciat a principis del 2013, van poder compartir la seva experiència i posar en comú els projectes i accions realitzades. Toni Mas, […]

Envia un comentari

El Departament de Cultura promou la creació d’un clúster per impulsar l’arquitectura catalana

Publicat per gmg
| el 11 juliol 2013

GMG ha estat un dels 28 despatxos d’arquitectura seleccionats per participar a un estudi sectorial promogut per la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya. L’estudi, realitzat per la consultoria Cluster Development, té per objectiu identificar els principals reptes estratègics de les empreses del sector de l’arquitectura, fortament afectat per la crisis econòmica, per […]

Envia un comentari

GMG finalitza la rehabilitació energètica de tres aparcaments comunitaris a Barcelona, Terrassa i Manresa

Publicat per gmg
| el 11 juliol 2013

GMG ha finalitzat la rehabilitació energètica de tres edificis d’aparcaments comunitaris a Barcelona, Terrassa i Manresa, amb un total de 301 places d’aparcament. Els tres projectes de rehabilitació energètica han seguit el protocol d’auditoria energètica de GMG, que consisteix en una minuciosa diagnosi prèvia que permet introduir un conjunt específic de mesures d’eficiència energètica, estrictament […]

Envia un comentari

Aprovació inicial de la Modificació del POUM de Matadepera

Publicat per gmg
| el 11 juliol 2013

L’Ajuntament de Matadepera, en el Ple extraordinari celebrat el dia 27 de febrer de 2013, va aprovar inicialment per unanimitat la Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, redactada per GMG. Aquesta figura de planejament  modifica diversos aspectes del POUM que, al llarg d’aquests primers anys de vigència, s’ha vist que calia millorar o replantejar. […]

Envia un comentari

GMG finalitza un edifici de 24 habitatges dotacionals a Canet de Mar, energèticament eficients

Publicat per gmg
| el 11 juliol 2013

GMG ha finalitzat la direcció d’obra d’un edifici de 24 habitatges dotacionals amb aparcaments a Canet de Mar, després d’adjudicar-se el concurs convocat per la Diputació de Barcelona La concepció sostenible del projecte de GMG ha prioritzat assolir la millor relació entre cost, rendiment i prestacions de l’edifici, així com resoldre les dificultats d’adaptació a […]

Envia un comentari

S’aprova definitivament la Modificació de PGM en l’àmbit del Centre Comercial Glòries

Publicat per gmg
| el 11 juliol 2013

En data 12 d’abril la Subcomissió d’urbanisme del municipi de Barcelona va aprovar definitivament la Modificació puntual de PGM en l’àmbit del Centre Comercial Glòries, on els tècnics de GMG han col·laborat amb L35. El nou planejament redefineix les edificacions i els vials de l’àmbit, amb l’objectiu de fer una remodelació general del centre comercial […]

Envia un comentari

GMG redacta la memòria social del POUM de Palafrugell

Publicat per gmg
| el 11 juliol 2013

El Ple de l’Ajuntament de Palafrugell, en sessió extraordinària, va aprovar inicialment en data 10 de juny de 2013 el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Palafrugell (POUM). GMG ha redactat la memòria social del POUM, la qual té per objectiu valorar i justificar les necessitats socials d’accés a l’habitatge protegit i a altres tipus […]

Envia un comentari