www.gmg.cat
www.implica.eu
Català / Castellano

Gestió i participació

Redacció dels Plans locals d’habitatge de Terrassa i de Sabadell

Publicat per gmg
| el 3 desembre 2018

GMG està redactant actualment els Plans locals d’habitatge (PLH) de Terrassa i de Sabadell amb la finalitat de, a partir d’una anàlisi i diagnosi prèvia, definir les polítiques locals d’habitatge pels propers sis anys (2019-2024). EL PLH conté una part analítica en que s’aprofundeix a partir de dades quantitatives en les problemàtiques més rellevants que […]

Envia un comentari

Informes finals dels Plans de Barris

Publicat per gmg
| el 19 juliol 2018

La Llei de Barris va aportar un canvi en la planificació urbanística pel fet d’incorporar polítiques transversals en la regeneració urbana i ha suposat un revulsiu pels barris més deprimits o amb més desigualtats de les ciutats catalanes. D’acord amb la Llei 2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció […]

Envia un comentari

Polítiques locals d’habitatge: Avanç del Pla local d’habitatge de Celrà

Publicat per gmg
| el 22 març 2018

El passat mes de gener, GMG va lliurar a l’Ajuntament de Celrà l’Estudi de necessitats d’habitatge del municipi, una anàlisi i diagnosi en matèria d’habitatge equivalent a l’Avanç del Pla local d’habitatge. Celrà, municipi de 5.376 habitants, es troba al costat de Girona i va experimentar un creixement poblacional i d’habitatges entre el 2004 i […]

Envia un comentari

Memòria social de l’ARE Montesa

Publicat per gmg
| el 16 novembre 2017

La junta de propietaris va encarregar a GMG la redacció de la memòria social de la Modificació del Pla director urbanístic de les Àrees Residencials Estratègiques del Baix Llobregat en relació a l’Àrea residencial estratègica (ARE) de Montesa. L’àmbit de la modificació, situat al sud del terme d’Esplugues de Llobregat, en contacte amb Cornellà i […]

Envia un comentari

Comença la remodelació d’Heron City Barcelona

Publicat per gmg
| el 15 juliol 2016

S’han iniciat les obres de reforma d’Heron City de Barcelona, segons projecte elaborat per L35 Arquitectos, empresa especialitzada en el disseny i execució de centres comercials i lúdics a nivell internacional amb qui GMG col·labora habitualment en temes urbanístics. Per permetre la transformació d’aquest centre lúdic i recreatiu ha estat necessària prèviament la formulació d’un […]

Envia un comentari

Aprovació de l’avanç de POUM de Sant Martí d’Albars

Publicat per gmg
| el 15 juliol 2016

L’Avanç del Pla d’ordenació urbanística municipal de Sant Martí d’Albars va ser aprovat el passat 26 de maig de 2016 pel Ple de l’Ajuntament i posteriorment exposat al Públic. L’Avanç de POUM ha estat redactat per la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració de GMG. L’aprovació […]

Envia un comentari

Estudi per a la detecció i mobilització de pisos buits a Banyoles

Publicat per gmg
| el 28 octubre 2015

El passat mes de juliol, el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la ILP que ha donat lloc a la Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Aquesta Llei preveu diferents mesures per tal d’evitar els desnonaments i les situacions de risc d’exclusió residencial, com […]

Envia un comentari