www.gmg.cat
www.implica.eu
Català / Castellano

Gestió i participació

Estudi per a la detecció i mobilització de pisos buits a Banyoles

Publicat per gmg
| el 28 octubre 2015

El passat mes de juliol, el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la ILP que ha donat lloc a la Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Aquesta Llei preveu diferents mesures per tal d’evitar els desnonaments i les situacions de risc d’exclusió residencial, com […]

Envia un comentari

Aprovació definitiva de la modificació puntual del PGM per a l’ampliació de La Maquinista

Publicat per gmg
| el 26 març 2015

El passat 21 de gener de 2015 la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona va aprovar definitivament la Modificació del Pla General Metropolità que permetrà l’ampliació de l’àmbit de La Maquinista. La Modificació abasta l’àmbit comprès entre l’actual centre comercial i el carrer Ferran Junoy, paral·lel a les vies del ferrocarril, que actualment es destina […]

Envia un comentari

Estudi de la xarxa d’equipaments de Martorell

Publicat per gmg
| el 5 novembre 2014

El passat mes de juliol GMG va lliurar a l’Ajuntament de Martorell, amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona, l’Estudi de necessitats de la xarxa d’equipaments per a la redacció del POUM, que es troba en fase de revisió. L’objectiu és incloure al nou planejament general les determinacions sorgides en aquest estudi i […]

Envia un comentari

El Pla director d’equipaments, una eina útil per a la planificació i la racionalització dels recursos municipals

Publicat per gmg
| el 11 febrer 2014

La inversió en equipaments aporta qualitat de vida a la ciutadania però alhora representa una repercussió directa a les finances públiques. Els darrers anys, hem observat la proliferació de nous equipaments de petita i gran envergadura arreu de territori, alguns dels quals s’han construït sense tenir en compte la seva viabilitat i sostenibilitat econòmica així […]

Envia un comentari

Fòrum Territori i Urbanisme

Publicat per gmg
| el 4 novembre 2013

El “Fòrum 2012 Catalunya 21 Territori i Urbanisme. Estat i alternatives” és una plataforma de pensament, diàleg, debat i resposta al voltant de l’urbanisme i l’ordenació del territori organitzat per la Societat Catalana d’Ordenació del Territori (SCOT), filial de l’Institut d’Estudis Catalans. Segueix l’esperit constitutiu de la pròpia SCOT, entitat hereva del Primer Congrés de […]

Envia un comentari

GMG redacta la memòria social del POUM de Palafrugell

Publicat per gmg
| el 11 juliol 2013

El Ple de l’Ajuntament de Palafrugell, en sessió extraordinària, va aprovar inicialment en data 10 de juny de 2013 el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Palafrugell (POUM). GMG ha redactat la memòria social del POUM, la qual té per objectiu valorar i justificar les necessitats socials d’accés a l’habitatge protegit i a altres tipus […]

Envia un comentari