www.gmg.cat
www.implica.eu
Català / Castellano

GMG redacta la memòria social del POUM de Palafrugell

Publicat per gmg
| el 11 juliol 2013

El Ple de l’Ajuntament de Palafrugell, en sessió extraordinària, va aprovar inicialment en data 10 de juny de 2013 el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Palafrugell (POUM).

GMG ha redactat la memòria social del POUM, la qual té per objectiu valorar i justificar les necessitats socials d’accés a l’habitatge protegit i a altres tipus d’habitatge assequible per part dels diferents col·lectius que requereixen una atenció específica així com l’anàlisi de les necessitats d’equipaments i l’avaluació de l’impacte de l’ordenació proposada en funció del gènere.

Les projeccions demogràfiques elaborades pel període 2012 – 2032, estimen que la població de Palafrugell arribarà als 30.000 habitants i la demanda de noves llars quedarà coberta amb els habitatges resultants dels diferents sectors i polígons d’actuació previstos pel planejament i les possibles unitats resultants d’habitatges vacants.

Pel que fa a la demanda d’habitatge social, es podrà donar resposta a les necessitats amb la reserva d’habitatge de protecció pública del 30,3% del sostre residencial de nova implantació prevista pel nou POUM en el nucli de Palafrugell.

Comentaris

Deixa un comentari