www.gmg.cat
www.implica.eu
Català / Castellano

Aprovació inicial de la Modificació del POUM de Matadepera

Publicat per gmg
| el 11 juliol 2013

L’Ajuntament de Matadepera, en el Ple extraordinari celebrat el dia 27 de febrer de 2013, va aprovar inicialment per unanimitat la Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, redactada per GMG.

Aquesta figura de planejament  modifica diversos aspectes del POUM que, al llarg d’aquests primers anys de vigència, s’ha vist que calia millorar o replantejar. Es tracta d’una revisió en profunditat que té cinc objectius: correcció d’errors puntuals detectats en els documents del POUM, millora del redactat d’alguns aspectes de la normativa, modificació de la regulació d’edificació i usos, modificació de l’ordenació urbanística de determinats àmbits, i revisió d’alguns aspectes del Catàleg de béns protegits.

Un cop finalitzat el període d’exposició pública, es preveu que el document s’aprovi provisionalment en el Ple del mes de Juliol.

Comentaris

Deixa un comentari