www.gmg.cat
www.implica.eu
Català / Castellano

Aprovació inicial del POUM de Santa Maria de Martorelles

Publicat per gmg
| el 25 maig 2012

El passat dia 20 de març, el Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles va aprovar inicialment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, redactat conjuntament per GMG i DOPEC.

Aquest nou pla respon a la voluntat majoritària dels habitants del municipi i del govern municipal de limitar el creixement del poble, evitant la urbanització extensiva de sòl, i refermant la protecció del Parc natural de la Serralada Litoral, que ocupa bona part de la superfície del terme municipal.

A la vegada, introdueix reserves d’habitatge protegit i de noves tipologies més compactes, per poder cobrir un ventall més ampli de la demanda i procurar que els joves tinguin l’oportunitat d’emancipar-se en el mateix municipi.

El POUM també aporta notables millores respecte la protecció del patrimoni -catàleg de béns d’interès cultural, artístic o ambiental, catàleg de masies- i dels valors naturals de l’entorn, a partir de l’estudi i delimitació de camins, rieres i torrents, i dels diferents tipus de sòl no urbanitzable.

Comentaris

Deixa un comentari