www.gmg.cat
www.implica.eu
Català / Castellano

Modificació del Pla parcial de Can Colomer-Torrent Mitger, de Terrassa

Publicat per gmg
| el 25 Maig 2012

L’Ajuntament de Terrassa, en data 30 de març, va aprovar definitivament una Modificació del Pla parcial de Can Colomer-Torrent Mitger, encaminada a fer més viable l’execució d’aquest sector.

En aquest sentit, la proposta -redactada per GMG Plans i Projectes- busca adaptar el Pla parcial a l’actual context econòmic i social, plantejant una execució del sector per fases.

D’aquesta manera la primera etapa d’urbanització, actualment en execució, podrà finalitzar-se a mitjans d’aquest any 2012, completant així la connexió entre la ciutat i l’autovia orbital, urbanitzant un espai lliure adjacent al barri del Poble Nou, i permetent edificar els primers blocs d’habitatges del sector.

Comentaris

Deixa un comentari