www.gmg.cat
www.implica.eu
Català / Castellano

La Modificació de PGM en l’àmbit de Can Coll, a Molins de Rei, aprovada definitivament

Publicat per gmg
| el 19 novembre 2020

La Comissió d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona, en la sessió del passat 5 d’octubre, va aprovar definitivament la Modificació de PGM en l’àmbit de Can Coll, redactada per GMG per encàrrec de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Es tracta d’un pla urbanístic que transforma una illa molt consolidada, ocupada en part per unes antigues naus industrials i en part per edificis d’habitatges, donant lloc a nous espais lliures i a blocs residencials creuats per passatges per a vianants que enllacen amb els carrers de l’entorn, Canal de la Infanta i Avinguda Barcelona.

La dificultat d’aquest tipus d’actuacions de transformació en sòl urbà es centra sovint en trobar els mecanismes de gestió urbanística que permetin fer viable el seu desenvolupament. Moltes vegades cal anar endavant i endarrere, afinant la proposta a nivell de detall fins aquell punt en que l’ordenació encaixa amb una correcta distribució d’aprofitaments i càrregues urbanístiques i s’assegura el bon resultat de l’operació.

En aquest cas, combinant dos polígons d’actuació diferenciats i actuacions aïllades, s’ha pogut ajustar aquesta gestió a les diverses situacions i preexistències, cosa que ha permès finalment assolir amb èxit una proposta consensuada entre totes les parts implicades.

Des de GMG sempre hem apostat per vincular planejament i gestió urbanística per garantir que els projectes urbans que es plantegen puguin executar-se. Considerem que un bon pla urbanístic només ho és si aconsegueix efectivament materialitzar-se i millorar una part del territori.

Comentaris

Deixa un comentari