www.gmg.cat
www.implica.eu
Català / Castellano

Aprovació de l’avanç de POUM de Sant Martí d’Albars

Publicat per gmg
| el 15 Juliol 2016

L’Avanç del Pla d’ordenació urbanística municipal de Sant Martí d’Albars va ser aprovat el passat 26 de maig de 2016 pel Ple de l’Ajuntament i posteriorment exposat al Públic. L’Avanç de POUM ha estat redactat per la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració de GMG.

L’aprovació de l’Avanç és el primer pas de cara definir un pla urbanístic propi d’aquest municipi, que fins a l’actualitat es regeix per unes Normes de Planejament d’abast supramunicipal, que inclou tots aquells municipis del Lluçanès que no disposaven de planejament general.

San Martí d’Albars és un petit municipi de poc més de 100 habitants, amb diversos nuclis de caràcter molt diferent: Sant Martí, Beulaigua, la Blava i el nucli d’activitats a l’entorn de Can Solanich. L’estratègia de l’Avanç de POUM és regular el sòl rústic en funció dels seus valors i les seves característiques, i tractar de manera diferenciada cadascun dels nuclis de població, admetent en cada cas un cert creixement, compleció, o manteniment del seu caràcter rural.

Comentaris

Deixa un comentari