www.gmg.cat
www.implica.eu
Català / Castellano

Vapor Cortès: la viabilitat de les actuacions urbanístiques

Publicat per gmg
| el 8 novembre 2016

L’equip de GMG-IMPLICA ha rebut l’encàrrec per part de la Junta de compensació del sector Vapor Cortès de Terrassa de realitzar un estudi per viabilitzar el desenvolupament d’aquesta àrea central de millora urbana, que tot i tenir totes les figures de planejament i gestió urbanística aprovades, no ha iniciat la seva transformació.

La darrera crisi immobiliària va provocar que moltes de les actuacions previstes en el planejament urbanístic aprovat anterior esdevinguessin inviables econòmicament. L’estudi econòmic dels sectors i polígons d’actuació urbanística contingut en aquests plans s’havia realitzat en base a un context econòmic molt favorable, i en caure els preus de venda es va produir un desequilibri entre els beneficis i les càrregues d’aquests àmbits que ha impossibilitat el seu desenvolupament.

El cas del sector del Vapor Cortès de Terrassa és un exemple molt clar d’aquesta situació d’inviabilitat. Tot i tractar-se d’un àmbit ben ubicat i prioritari per a la transformació de la ciutat, els elevats costos d’urbanització i les indemnitzacions de les activitats i edificacions preexistents han impedit, a dia d’avui, la seva execució.

El treball que ara iniciem parteix de l’anàlisi i diagnosi del sector per proposar mesures que permetin garantir la seva viabilitat, des d’un triple punt de vista: econòmic (equilibri entre beneficis i càrregues de l’actuació), tècnic (optimitzar la urbanització i tipologies edificatòries) i de gestió (facilitar la participació dels propietaris i altres agents intervinents adequant la gestió urbanística a les circumstàncies actuals).

vapor-cortes-1

Comentaris

Deixa un comentari