www.gmg.cat
www.implica.eu
Català / Castellano

Primera rehabilitació energètica integral d’un edifici d’habitatges a Terrassa

Publicat per gmg
| el 29 juny 2015

Aquest mes de juny GMG ha realitzat el projecte per a la rehabilitació energètica d’un edifici d’habitatges al centre de Terrassa.

Es tracta d’un edifici plurifamiliar construït a principis dels anys 80 i actualment en desús. El projecte consta de 4 habitatges i 4 places d’aparcament i està previst iniciar les obres després de l’estiu. Els habitatges són de 4 habitacions i d’una superfície útil de 100 m2.

El projecte s’ha centrat en optimitzar el comportament passiu de l’edifici i reduir la seva càrrega tèrmica fins els 25 kwh/m2 any aplicant un bon aïllament tèrmic en façanes, mitgeres i coberta, i aconseguint trencar al màxim l’existència de ponts tèrmics a l’edifici. També s’ha optat per fusteries i envidraments molt eficients.

Com a sistemes actius hem projectat una instal·lació d’aerotèrmia per a la producció de aigua calenta, refrigeració i calefacció, que conjuntament amb un sistema de ventilació amb recuperació de calor i el bon aïllament de l’edifici, permetrà que la qualitat i confort dins les habitatges sigui molt alta i amb molts baixos consums energètics. El cost d’aquesta instal·lació és pràcticament equivalent al d’una instal·lació convencional amb caldera de gas amb radiadors i plaques solars.

Està previst que els habitatges obtinguin la classificació energètica B i hem estimat el cost mitjà del consum energètic en uns 60 €/mes per habitatge (IVA inclòs). Això suposa un 70% menys de consum que en un habitatge convencional.

El projecte optarà també als ajuts previstos per l’Institut per la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE).

Comentaris

Deixa un comentari