www.gmg.cat
www.implica.eu
Català / Castellano

Pla director d’equipaments d’Olivella

Publicat per gmg
| el 6 març 2017

Olivella és un municipi d’uns 3.500 habitants format majoritàriament per un extens teixit d’urbanitzacions de baixa densitat que configuren un continu urbà separat del petit nucli antic, on hi viuen menys de 30 persones. En el marc de la revisió del planejament urbanístic, aquesta singular configuració porta a l’Ajuntament a plantejar-se quina ha de ser l’estratègia dels propers anys respecte els equipaments municipals, i encarrega a la Diputació de Barcelona un Pla director d’equipaments que ha estat redactat per l’equip de GMG.

Després d’analitzar les necessitats del municipi i elaborar un inventari exhaustiu dels equipaments existents, es va plantejar un model que combina la concentració dels principals equipaments (educatius, administratius, etc.) en la zona geogràficament més cèntrica i propera a la major part dels habitants, alhora que es descentralitzen alguns equipaments especialitzats (esportius, socials, etc.) en cadascuna de les urbanitzacions perquè esdevinguin un punt de relació i referència que estructuri el territori.

El nucli antic, on es concentren les edificacions de valor històric, és una porta d’entrada al parc del Garraf i mantindrà els equipaments de caràcter més representatiu.

Els Plans directors d’equipaments han demostrat ser uns instruments molt útils per obtenir una diagnosi objectiva i definir una estratègia futura en matèria de dotacions municipals; el cas d’Olivella ha estat un magnífic exemple d’aquest procés.

Comentaris

Deixa un comentari