www.gmg.cat
www.implica.eu
Català / Castellano

L’Ajuntament del Catllar aprova inicialment el Pla parcial del sector 40

Publicat per gmg
| el 22 juliol 2021

La Junta de Govern Local de 25 de març de 2021 de l’Ajuntament del Catllar va acordar l’aprovació inicial del Pla parcial del sector 40 “Llevant de Pau Casals” i la seva exposició pública.

Es tracta d’un Pla parcial que té per objecte ordenar urbanísticament un àmbit de sòl urbanitzable del nucli del Catllar, que ha de permetre la construcció de 30 habitatges, 11 dels quals seran protegits, la creació d’un nou espai lliure públic, i un nou terreny d’equipaments.

La nova plaça es situa en la part més cèntrica del sector, propera a les edificacions ja consolidades del poble i als habitatges de protecció oficial, de tipologia més compacta. La resta d’habitatges unifamiliars es situen en la zona més perimetral, generant una gradació de major a menor densitat, i afavorint una millor integració paisatgística.

Els nous carrers del sector permetran una nova connexió del nucli amb la carretera T‐203, relligant i completant el teixit urbà del municipi, amb criteris de pacificació del trànsit que afavoreixin la mobilitat activa.

Comentaris

Deixa un comentari