www.gmg.cat
www.implica.eu
Català / Castellano

El Pla director d’equipaments, una eina útil per a la planificació i la racionalització dels recursos municipals

Publicat per gmg
| el 11 Febrer 2014

La inversió en equipaments aporta qualitat de vida a la ciutadania però alhora representa una repercussió directa a les finances públiques. Els darrers anys, hem observat la proliferació de nous equipaments de petita i gran envergadura arreu de territori, alguns dels quals s’han construït sense tenir en compte la seva viabilitat i sostenibilitat econòmica així com una visió conjunta i d’estratègia de futur. En conseqüència, avui en dia alguns equipaments suposen una important càrrega pels municipis pel seu alt grau de manteniment, per la dificultat d’assolir una programació constant d’activitats, per la duplicitat d’instal·lacions amb equipaments veïns, entre d’altres.

El Pla d’equipaments, en quant a eina de planificació, permet realitzar una proposta d’actuacions de creació, millora, optimització, funcionalitat, reorganització i gestió dels serveis o equipaments.

Sant Andreu de Llavaneres compta des del mes de desembre de 2013 amb un Pla director d’equipaments redactat per GMG i amb els suport tècnic del Servei d’Equipaments i Espai Públic de la Diputació de Barcelona.

El Pla conté un primer treball d’inventari exhaustiu que permet després realitzar una anàlisi i diagnosi rigorosa de tots els equipaments del municipi, públics i privats. En base a aquesta diagnosi, es proposa un seguit d’actuacions a realitzar en els propers deu anys i es considera que cal prioritzar les actuacions adreçades a garantir la seguretat de les persones en els equipaments, les que impliquen garantir un servei de compliment obligatori i les d’adequació dels equipaments a la normativa vigent.

En conjunt les actuacions proposades permeten complir les necessitats del municipi a nivell social, educatiu, esportiu, etc. pels propers anys, considerant alhora la seva sostenibilitat econòmica i sota el criteri de l’optimització dels recursos.

Comentaris

Deixa un comentari