www.gmg.cat
www.implica.eu
Català / Castellano

Comença la remodelació d’Heron City Barcelona

Publicat per gmg
| el 15 Juliol 2016

S’han iniciat les obres de reforma d’Heron City de Barcelona, segons projecte elaborat per L35 Arquitectos, empresa especialitzada en el disseny i execució de centres comercials i lúdics a nivell internacional amb qui GMG col·labora habitualment en temes urbanístics.

Per permetre la transformació d’aquest centre lúdic i recreatiu ha estat necessària prèviament la formulació d’un Pla de millora urbana, amb un triple objectiu: redistribuir els usos admesos, definir l’ordenació volumètrica de l’àmbit, i establir criteris pel tractament de l’espai lliure interior.

Les actuacions previstes pel PMU redactat per GMG, L35 i Urban Land & Projects han de permetre donar un nou impuls al centre i dinamitzar aquesta part de la ciutat, juntament amb altres projectes propers a aquest àmbit.

El pla preveu gairebé 28.000 m2 de sostre, destinats pràcticament a parts iguals a equipament privat, hotel/hostaleria, i a l’ús comercial, que es distribueixen en l’àmbit sense modificar la volumetria general del conjunt.

Comentaris

Deixa un comentari