www.gmg.cat
www.implica.eu
Català / Castellano

Aprovat definitivament el PMU del carrer Castellets de Palafrugell

Publicat per gmg
| el 4 Novembre 2013

El Ple de l’Ajuntament de Palafrugell del passat 25 de juny va aprovar definitivament el Pla de millora urbana del carrer Castellets 1, del nucli de Calella. El sector comprèn uns terrenys situats just al límit del sòl urbà, davant de la Platja del Golfet, un àmbit de la Costa Brava molt interessant des del punt de vista paisatgístic.

El Pla ordena l’edificació de l’àmbit, definint nous paràmetres que regulen la volumetria de la nova construcció que es preveu, en substitució de l’actualment existent sense incrementar la densitat. També defineix un nou espai lliure públic de cessió obligatòria, que permetrà donar continuïtat al camí de Ronda en aquest punt que enllaça amb el sòl no urbanitzable, cap als Jardins de Cap Roig.

La redacció del Pla de millora urbana ha estat a càrrec de GMG, així com dels estudis complementaris necessaris (informe ambiental, estudi econòmic, etc.), i el Projecte de reparcel·lació corresponent, actualment en tràmit.

Comentaris

Deixa un comentari